جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
  • شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم
    شهر تاریخی،شهرکاروانسراهای سنگی جاده ابریشم...

  • فراخوان واگذاری مراکز سلامت در شهرستان رباط کریم
    ...

  • برگزاری كارگاه سلامت ادغام یافته برنامه مادران در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم
    ...

  • گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط شهرستان رباط کریم در ماه مبارک رمضان سال 1396
    ...

  • حضور پرشور مسئولین و کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم در راهپیمایی روز جهانی قدس
    ...

  • اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان درشهرستان رباط کریم
    ...

  • "برگزاری جلسه هماهنگی روند پیشرفت برنامه ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در نظام شبکه"
    ....

  • ویزیت رایگان کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان رباط کریم در نصیرشهر
    ...

  • جشن مروج سلامت در پایگاه فرهنگیان آموزش وپرورش
    ...

  • حضور واحد سلامت جوانان؛نوجوانان ومدارس شبکه شهرستان رباط کریم در نمایشگاه ازدواج شاد وپایدار در مصلی تهران
    ...

  • آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای دیابت- فشارخون بالا و... جهت پرسنل شرکت زرین طایر
    ....

  • ویزیت رایگان کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان رباط کریم در شهر جدید پرند
    ...

  • برگزاری جلسه پایش گروهی معاونت بهداشتی از برنامه" ادغام خدمات پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در نظام شبکه" رباط کریم
    ...

  • برگزاری اردوی یک روزه زیارتی – سیاحتی کاشان و جمکران
    ....

  • گزارش برگزاری كارگاه سلامت کودکان و مانا ( بسته جدید )
    ....

  • عملکرد شبکه بهداشت و درمان رباط کریم در سالی که گذشت
    ....

فرایندها و دستورالعمل ها                     سامانه های مرتبط                       کارکنان

*واحدبهداشت خانواده          *واحدبهداشت محیط                *همایش و کنگره های دانشگاه                  *فیش حقوقی کارمندان   

*واحد بهداشت حرفه ای       *واحدنظارت بر درمان              *سامانه جامع نظام پیشنهادات                  * آموزش ضمن خدمت

*نظارت بر مواد غذایی        *واحدنظارت بر دارو                *تحول نظام سلامت                                 *بسیج جامعه پزشکی 

*واحدامور اداری               *مبارزه با بیماریها                  *سامانه ثبت نام طرح                              *تربیت بدنی                   

            

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi