چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
روابط عمومی

روابط عمومی

تلفن های مرکز:                        3-56439990             داخلی 130*131

پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی                                     عنوان شغلی

سرکار خانم زهرا پرنظر                      سرپرست واحد روابط عمومی

شرح وظایف:

دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست

مطالعه اخبار و مطالب مطبوعات كشور در ارتباط با فعاليتهاي سازمان

ارسال خبرها و پاسخهاي تأئيد شده به مطبوعات براي چاپ

انجام كارهاي مربوط به اجراي برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني و مصاحبه هاي مقامات سازمان

انجام هماهنگي لازم در ارتباط با برگزاري جشنهاي مذهبي و ملي و رويدادهاي مهم كشوري با

همكاري واحدهاي ذيربط

رسیدگی به شکایات

نظرسنجی از دستگاههای اجرایی و مراجعین

شرکت در جلسات روابط عمومی ادارات و سایر ارگانها

تهيه و تنظيم كليه نشريات تبليغاتي – فني و بولتن هاي داخلي  

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi