چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
حراست

مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم:

جناب آقای محمدصادق آخوندی

 

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi