چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

واحد نظارت بر مواد غذایی

تلفن های مرکز                     3 – 56439990                  داخلی:533-532-531-530

پست الکترونیکی: rk.mavadeghazai@iums.ac.ir                       

نام و نام خانوادگی                                                                  عنوان شغلی

جناب آقای مهندس مجتبی ارسلانی                                       کارشناس مسئول واحد

آقای علی افضلی                                                                کارشناس واحد

آقای امیر حسام عباسیان                                                      کارشناس واحد

سرکار خانم نیره مداح                                                           کارشناس واحد

سر کار خانم نیره سرمایه                                                      کارشناس واحد

سریتنمزبنیاتنلبتنیسلبتنشتنکیبسر کار خانم رویا ملایی مسول امور دفتری

شرح وظایف:

-نظارت وبازرسی انبارها،کارگاهها وکارخانه های مواد غذایی ،آشامیدنی وآرایشی-بهداشتی جهتکنترل مستمر محصولات

-بازدید وبازرسی از کارگاهها وکارخانجات تحت پوشش جهت صدور،اصلاح و تمدید مجوزهای بهداشتی

-نمونه برداری از محصولات غذایی،آرایشی وبهداشتی و ارسال به دانشگاه به صورت هفتگی

-تکمیل وارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی براساس نوع تخلف به دادسرا ویا تعزیراتحکومتی

- آموزش و مشاوره به صورت مستمر در حین بازدید به مسئولین فنی ومدیران کارخانجات

-همکاری با واحد بهداشت محیط مرکز،اداره صنعت،معدن وتجارت،نیروی انتظامی وسازمان تعزیرات

حکومتی در کشف و ضبط اقلام وکالاهای قاچاق وغیرمجاز وغیرقابل مصرف انسانی در سطحشهرستان

- پایش ماهیانه غنی سازی آرد کارخانه تحت پوشش

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi