سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
نظارت بر دارو

واحد نظارت بر دارو

تلفن های مرکز:                   3– 56439990           داخلی:510-521-511

 

نام و نام خانوادگی                            عنوان شغلی

 

آقای دکتر یاسر چاکری                      کارشناس مسئول واحد

خانم دکترپریسا  طاهری                    کارشناس واحد

خانم شهناز خداوردی                        کارشناس واحد

خانم رویا ملایی                                مسئول امور دفتری

شرح وظایف:

-نظارت و بازرسی داروخانه های دولتی و خصوصی تحت پوشش بر اساس آییننامه دارویی داروخانه ها

-ارزشیابی فصلی داروخانه های خصوصی وارسال نمرات ارزشیابی به دانشگاه

-رسیدگی به شکایات مردمی و ارجاع پرونده های متخلفان به مراجع ذیصلاح

-تعامل با اداره صنعت ،معدن وتجارت و نیروی انتظامی در ارتباط با کشف دارو وضبط کالاهای آرایشی،بهداشتی و لوازم پزشکی قاچاق و تقلبی

-بررسی وپیشنهاد مجوز تاسیس داروخانه های روزانه ویا شبانه به معاونت غذاودارو دانشگاه

- کنترل نسخ و قیمت اقلام دارویی ولوازم آرایشی بهداشتی موجود در داروخانه ها

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi