چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مدیریت

ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم :جناب آقای دکتر حسین فرزانه

 

آدرس پست الکترونیکی: 

rk.modiriat@iums.ac.ir    

سوابق تحصیلی و کاری:

  • کسب رتبه 303 کنکور سراسری در سال 1375 و ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • مسئول بسیج دانشجوئی دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت 5 سال
  • عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • پزشک اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا( س) رباط کریم به مدت 2 سال
  • سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهری در شهرستان رباط کریم به مدت 2 سال
  • پزشک اورژانس115 شهرستان رباط کریم به مدت 5 سال
  • مسئول اورژانس 115 شهرستان رباط کریم و بهارستان
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi