چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
انبار ملزومات

واحد انبار ملزومات

 

تلفن های مرکز:          3-56439990                    داخلی :335

 

نام نام خانوادگی                                                      عنوان شغلی

سرکار خانم سپیده قدیمی                                           مسئول انبار ملزومات

    

شرح وظایف:   

                     

1- رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و اگاه ساختن کارپرداز جهت خرید و سفارش

2-ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار

3-نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضائ کلیه اسناد مربوط

4- نظارت بر تمامی فعالیتهای و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری

5- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

6- توزیع کالاها و اقلام موجود در انبار بین پرسنل بر اساس در خواستهای تایید شده توسط مسولین

7-انجام سایر امور مربوطه بر طبق موازین اداری

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi