چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
تدارکات

واحد تدارکات

تلفن های مرکز : 3 – 56439990 داخلی:332-331-330

پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی                                             عنوان شغلی

 

جناب آقای عادل جعفر قزوینی                               مسئول واحد

جناب آقای حسن ملایی                                       پیگیری قبوض و آبنمان ستاد,مراکز و تاسیسات

جناب آقای علی احمدی نسب                                جمع آوری سند های مالی

جناب آقای اسمائیل نور محمدی                            مامور خرید

سرکار خانم زهرا عباس نیا                                  متصدی امور دفتری واحد تدارکات

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi