سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
بهداشت محیط

واحد بهداشت محیط

تلفن های مرکز :                                       6 – 56420590                      داخلی:284 -280

پست الکترونیکی:                                                      rk.mohit@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                                       عنوان شغلی

جناب آقای مهندس محمد غفوری                            کارشناس مسئول بهداشت محیط

جناب آقای مهدی کاظم پور                                    کارشناس بهداشت محیط

سرکار خانم عارفه والی                                       کارشناس بهداشت محیط

سرکار خانم آزاده بدیحی نیا                                   کارشناس بهداشت محیط              

جناب آقای رضا عیسی بیگلو                                  کارشناس بهداشت محیط

سر کار خانم معصومه رمضانی                               مسول دفتر واحد

 

شرح وظایف:

کارشناس مسئول واحد:

1-اجرای سیاست های کلی ارائه شده بهداشت محیط در سطح شهرستان

2-شناسایی منطقه تحت پوشش و برسی نیازهای موجود

3-هماهنگی برون بخشی با سازمانهای مرتبط(شهرداری ها- مجتمع قضایی- دامپزشکی- نیروی انتظامی-آموزش و پرورش- صدا و سیما و تشکل های غیر دولتی

4-اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرحهای مربوط به تاسیسات بهداشتی

5-برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مختلف بهداشت محیط از قبیل (بهداشت محیط اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی-مراکز آموزشی و بهسازی محیط روستا و غیره.....)

کارشناس بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی:

1-اجرای برنامه اصلاحیه ماده 13قانون مواد خوردنی –اشامیدنی-ارایشی و بهداشتی

2-اجرای برنامه بهداشت مواد غذایی

3-اجرای برنامه مبارزه باحشرات وجوندگان و بند پایان

کارشناس بهداشت آب و فاضلاب:

1-اجرای برنامه بهداشت آب و فاضلاب و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی

2-نظارت بر آزمایشگاه آب و فاضلاب

3-اجرا برنامه آموزشی مرتبط با واحد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط و آمار:

1-رسیدگی به شکایات مردمی و سامانه سلامت محیط کار

2-اجرای برنامه نظارت بر آموزشگاههای اصناف

3-اجرای برنامه نظارتی بر بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها و مطب ها

کارشناس بهداشت محیط:

1-اجرای برنامه مدیریت پسماند های شهری-صنعتی و پزشکی

2-اجرایبرنامه بهسازی محیط روستایی

3-اجرای برنامه شهر سالم و روستای سالم

مسول دفتر بهداشت محیط:

تایپ مکاتبات واحد و صلاحیت های بهداشتی

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi