چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
آمار و فناوری داده ها

واحد آمار

تلفن های مرکز: 3 – 56439990                 داخلی:326

پست الکترونیکی:                               rk.amar@iums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی                               عنوان شغلی

سرکار خانم زهرا اعرابیان                       کارشناس مسئول آمار

سرکار خانم سمانه رجبی                       کارشناس آمار

 

شرح وظایف:

- تهیه و ارائه بولتنهای آماری بصورت فصلی ، ، شش ماهه وسالانه از وضعیت مراجعین و روزکارکرد

سه گروه پزشک ، دندانپزشک وپرسنل بهداشت خانواده

- نظارت و بررسی در امر محاسبات انجام شده و فرمولهای مختلف آماری بکار رفته

-تجزيه و تحليل ، نتيجه گيري و تعبير و تفسيرهاي اطلاعات آماري .

- طراحی فرمهای آماری و نمودارهای درخواستی واحدها

- آموزش فرمولها و رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel به واحدها در خصوص فعالیتهای آماری

-شرکت در طرحهای آماری ارجاع شده

- انجام محاسبات لازم و بكارگيري فرمول ها و روشهاي مختلف آماري .

- همکاری در گرد آوری و ارائه آمارهای مختلف شبکه جهت ارسال به مراکز متبوع

- تشریک مساعی و همکاری با مسئولین در زمینه حل مسائل و مشکلات آماری

- همكاري در امر آموزش كاركنان به منظور آماده سازي آنان جهت انجام فعالیتهای آماری

- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .  

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi