چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
آموزش بهداشت

واحد آموزش

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 252-251-250

 

نام و نام خانوادگی                                       عنوان شغلی

سرکار خانم فاطمه موسویان                         کارشناس مسئول واحد

سرکار خانم مهسا میرزاده مرعشی               کارشناس واحد

سرکار خانم آزیتا رحیمی                               کارشناس واحد

 

 

وظایف کارشناس مسئول واحد

 

-هدایت و رهبری کلیه فعالیتها ی مرتبط با ماموریت و احد اعم از آموزشی ،تولید ،ارتباطات و اطلاعات

 

-شرکت در جلسات هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

 

-نظارت بر پایش فعالتهای آموزشی واحد های تابعه

 

-نظارت بر برنامه ریزیهای سالیانه واحد

 

-ایجاد بستر رشدو ارتقاء سطح معلومات کارکنان واحد از طریق اعزام به دوره های آموزشی ،تخصصی و باز آموزی

 

وظایف کارشناسان واحد

 

-تهیه و تدوین رسانه های آموزشی اعم از بنر ، پوستر ، تراکت و...

 

-آموزش کارکنان بدو خدمت در زمینه فعالتهای آموزشی واحد

 

-تهیه گزارش از فعالیتهای 6 ماهه ، سالیانه و تعیین درصد حصول اهداف بر اساس برنامه عملیاتی و ارائه به مسئول واحد

 

-جمع آوری و تحلیل آمار فعالتهای آموزشی مرکز بهداشت و ارائه به مسئول واحد

 

-انجام کلیه امور جاری و پاسخگویی به مشتریان ، انجام مکاتبات و پیگیری در خواستها

 

-تدوین برنامه اموزشی کارکنان با همکاری کارشناسان سایر واحد ها ی)کارکنان درون بخشی(

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi