چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بهداشت مدارس

واحد بهداشت مدارس

تلفن های مرکز:              6 – 56420590             داخلی:260

 

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی

سرکار خانم شادی حاجی باقری                                                    کارشناس مسئول واحد

سرکار خانم زهره محمدی                                                           کارشناس واحد

شرح وظایف:

-برنامه ریزی جهت برپایی جلسات با مسئولین آموزش و پرورش نواحی اجرای هر چه بهتر فعالیتهای

بهداشت مدارس

-تدوین فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در سطح مدارس و همچنین همکاری در اجرای این فعالیتها

-برگزاری جلسات شورای بهداشت مدارس با مسئولین بهداشت مدارس و تغذیه نواحی آموزش و پرورش

-نظارت و کنترل مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi