چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد

واحد سلامت روانی -اجتماعی و اعتیاد

 

تلفن های مرکز:                 6 – 5642059                      داخلی : 211

 

نام و نام خانوادگی                                      عنوان شغلی

 

سرکار خانم نگار ماسوری                   کارشناس مسئول واحد

سرکار خانم منیراسادات قمصری         کارشناس واحد

 

كار شناس مسئول سلامت روانی -اجتماعی و اعتیاد

 

*برنامه ريزي و مديريت برنامه هاي واحد سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد

*هماهنگي برون بخشي و درون بخشي

* نظارت بر برنامه هاي واحد سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد در مراکز

* پايش برنامه ها و واحد هاي بهداشتي درماني

*آموزش

* جمع آوري فعاليتهاي آماري ؛تجزيه و تحليل و ارجاع به سطوح بالاتر

*تدوين برنامه عملياتي  

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi