يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
معاونت بهداشتی

 

واحد گسترش شبکه

تلفن های مرکز:                      6 – 56420590                داخلی: 243 -240

پست الکترونیکی:                          rk.gostaresh@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                                  عنوان شغلی ومسئولیت محوله

خانم سیده نفیسه طباطبائی اصل                        کارشناس مسئول واحد , برنامه عملیاتی , گزارشات , طرح و گسترش و تشکیلات

خانم معصومه امینی                                     کارشناس واحد , مسئول برنامه داوطلب سلامت , سامانه ایرانیان , HNIS؛ نیروی انسانی

خانم زهرا عسگری                                      کارشناس واحد , مسئول امور بهورزی , پزشک خانواده روستا و شهر

خانم مریم سلیمی                                         کارشناس امور برون بخش ؛ تعمیرات و تجهیزات ؛ پروژه ها ی ساختمانی ؛ قرارداد مکانهای

                                                                 استیجاری,طرح و گسترش و تشکیلات

خانم فاطمه  مقدم                                         کارشناس طرح و گسترش،پایش و بهسازی فضای فیزیکی و تجهیزات

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi