چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
امور بهورزی

امور بهورزی

معرفی برنامه :در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور اولین سطح تماس جامعه با واحدهای رسمی کشور خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است. خانه بهداشت که واحدی مستقر در روستا است تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت می‌کند و نیروی انسانی شاغل در خانه‌های بهداشت بهورزان بومی هستند که براساس ضوابط و مقررات خاص (آیین نامه بهورزی) انتخاب و پذیرش شده و آموزش‌های لازم را در مرکز آموزش بهورزی( که تحت نظارت مستقیم مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می‌کند) می بینند.

با توجه به گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان باید بعد از فارغ التحصیلی نیز تحت آموزش‌های مداوم قرار بگیرند و واحد گسترش متولی این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • پیشنهاد جهت جذب دانش آموزی بهورزی مورد نیاز طبق تشکیلات
 • بازآموزی و نوآموزی بهورزان
 • توانمندسازی مربیان
 • آزمون علمی نیم سال و سالیانه بهورزان و مربیان بهورزی مراکز روستایی
 • برگزاری شورای مربیان ستادی
 • برگزاری شورای مربیان محیطی
 • پایش از خانه های بهداشت
 • همكاري با فصلنامه بهورز درخصوص تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان مشاركت درتهيه مقالات
 • تجلیل از بهورزان و انتخاب بهورز نمونه در مراسم روز بهورز 12 شهریور ماه
 • نظارت بر حسن انجام سرشماری سالیانه توسط بهورزان
 • ارسال آمار فصلی و استخراج شاخص های بهداشتی از زیج واحدهای بهداشتی و تحلیل شاخص های زیج
 • تنظیم برنامه آموزشی تیم سلامت جهت خانه های بهداشت تحت پوشش

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi