چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
نیروی انسانی

نیروی انسانی :

معرفی برنامه :از آنجا که فلسفه اصلی مراقبت های اولیه بهداشتی را توزیع عادلانه منابع بهداشتی تشکیل می دهد به طوری که دسترسی آسان و مستمر جامعه به مراقبت ها و خدمات بهداشتی برای تمامی آحاد مردم در نزدیک ترین محل زندگی خود میسر گردد بنابراین تامین و توزیع مناسب نیروی انسانی یکی از مهم ترین وظایف این واحد جهت تحقق این هدف می باشد

شرح وظایف :

  • برآورد نیروی انسانی فنی و اداری مورد نیاز شبکه،
  • متناسب سازی حجم خدمات با تعداد نیروی انسانی مورد نیاز،
  • اولویت بندی نیروهای مورد نیاز برای استخدام نیرو،
  • هماهنگی جهت جذب مجوزهای استخدامی،
  • بازنگری و پیشنهاد اصلاح تشکیلات،
  • تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
  • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره
  • ارسال آمار و گزارشات ماهانه و فصلی
  • به روزكردناطلاعاتنيرويانسانيازطريقوروداطلاعات

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi