يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
برنامه داوطلب سلامت

برنامه داوطلبان سلامت :

معرفی برنامه:

در پایان دهه 60 با انگیزه حل مشکلات بهداشتی حاشیهنشینان شهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار اقدام به طراحی و اجرای ” طرح رابطان بهداشت “ بصورت آزمایشی در جنوب تهران نمود نیاز اولیه برای شروع طرح و تداوم آن، فعال نمودن خدمات بهداشتی درمانی در شهرهای بزرگ و بخصوص حاشیهشهرها بود .در واقع این طرح در مناطقی شکل گرفت که شبکه بهداشت و درمان بدلیل گسترش بیرویه شهرها کمترین پوشش را برای گروهی از نیازمندترین بخش جامعه شهری داشت این تجربه از چهار مرکز در حاشیه شهر ری با 160 نفر مادر داوطلب تحت عنوان ” رابط بهداشت “ شروع و سپس به 10 مرکز افزایش یافت. به آرامی روند جلب مشارکت مردم از حاشیه تهران به حاشیه شهر شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان و .... گسترش یافت، بتدریج تجربهها کامل و کاملتر شد. اهداف و انتظارات برنامه رابطان بهداشت را میتوان به شرح زیر برشمرد :

- ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری بویژه جمعیت حاشیهنشین و محروم با استفاده از جلب مشارکت مردمی

- ارائه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهری (بویژه حاشیه شهرهای بزرگ)

- مشارکت مردم در برنامهریزی و تصمیمگیری و استفاده از همکاری آنان در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی

- بهرهگیری از امکانات موجود جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه بشری در سطوح محلی و منطقه

- فراهم کردن زمینهای برای ورود زنان خانهدار به عرصه فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی آنها در جهت امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

- ارتقاء حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی كه زنان خانهدار کشورمان پیشتازان این همیاری عمومی شدند و تحت عنوان (رابط بهداشت زن) داوطلبانه بدون هیچگونه چشمداشت مادی قدم در جهت توسعه بهداشتی نهادند که زیربنایی ترین ابعاد تکامل اجتماعی بشر است.

معرفی رابط بهداشت

داوطلب سلامت(رابط بهداشت) چه کسی است؟

داوطلب سلامت فردی است که :

- بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کند.

- با کمک مربی خود ، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب می کند.

- در کلاسهای آموزشی که بصورت هفتگی در مراکز بهداشتی درمانی توسط مربیان برگزار می گردد، شرکت می کند.

- پس از آموختن مطالب بهداشتی ، آموخته های خود را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کند و باعث تغییر نگرش و عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی آنها می شود.

- رابط بهداشت ، با کمک و همیاری خود مردم ، در برنامه ریزی و حل مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش می کند .

- رابط بهداشت همچون حلقه محکمی ارتباط مسئولان بهداشتی را با سطوح محیطی جامعه برقرار می کند .

چگونه می توان رابط بهداشت شد؟

کلیه افراد علاقمند می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی نزدیک محل سکونت، علاقمندی خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشکیل پرونده، با توجه به میزان توانایی و فرصتی که در اختیار دارند با مراکز بهداشتی همکاری نمایند

 

شرایط داوطلبین سلامت:

- داشتن علاقه و انگیزه جهت انجام فعالیتهای اجتماعی

- صلاحیت اخلاقی و مقبولیت اجتماعی

- ترجيحاً داشتن سن 20تا40 سال

- داشتن سواد حداقل پنجم ابتدایی

- ترجیحاْ متاهل

- رضایتنامه از همسر

- ضمن دعوت از شما بانوان محترم، تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز بهداشتی درمانی نزدیک محل سکونت خود مراجعه فرمایید.

رابطین سلامت شهری

برنامه رابطین بهداشت با هدف حل مشکلات بهداشتی درحاشیه شهرها توسط وزارت بهداشت ودرمان به اجرا در آمد با توجه به اسکان مهاجران درحاشیه شهرها بالا بودن حجم جمعیت نسبت به امکانات موجود وتمرکز جمعیت شهری ومشکلات فرهنگی ناشی از شهرنشینی در این مناطق رسیدگی به وضعیت بهداشتی درمانی این قشر در اولویت برنامه های بهداشتی قرار دارد.

رابطین سلامت روستایی

نبودن مداوم کادر بهداشتی (بهورز) در روستاهای قمر ، عدم آگاهی از زمان وقوع واقعه حیاتی وشناخت بهنگام نیاز واقعی جامعه در روستای قمر و در بعضی اوقات موانع طبیعی دشواری دسترسی به روستای قمر و محدودتر شدن حضور بهورز در روستا باعث شد طرح رابط روستایی درجهت رفع این موانع وبا هدف افزایش سطح آگاهی بهداشت جامعه و از بین بردن تفاوتهای میزان وکیفیت پوشش خدمات بهداشتی در روستای قمر واصلی و پرکردن خلاء حضور مداوم بهورز درمتن جامعه روستایی به اجرا در آید.

آموزش رابطین روستایی از طریق بهورزان خانه بهداشت ودر صورت نیاز از طریق کاردانان بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی روستایی می باشد.

 

 

رابطین سلامت تخصصی

 

امروزه مشکلات سلامت مانند گذشته به بیماریهای واگیر ختم نمیشود بلکه علت اصلی مرگ ومیر "ناشی از رفتار خود مردم" است ومیزان بالای مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی وعروقی وسوانح وحوادث ریشه در رفتار افراد جامعه دارد وحل مشکلات سلامت بدون درنظر گرفتن عوامل تغذیه ، در آمد ، مسکن ، رفاه ، قوانین واشتغال قابل حل نمی باشد. لذا با جلب مشارکت بین بخشی و استفاده از افراد متخصص بخشهای توسعه تحت عنوان (داوطلبان متخصص) الگوی زندگی سالم به رابطان بهداشت انتقال داده خواهد شد وبرنامه در قالب آگاهی ، مهارتی و حمایتی با بهره گیری ا زتوان تخصصی ارگانها ادارات ونهادها به اجرا گذاشته خواهد شد

شرح وظایف داوطلبین سلامت

- کسب آگاهیهای بهداشتی با شرکت مداوم در کلاسهای آموزشی

- کسب مهارتهای ارتباطی

- انتقال پیامهای بهداشتی به خانوارهای تحت پوشش خود و تشویق و ترغیب آنان برای دریافت مراقبتهای بهداشتی مورد نیاز

- برقراری ارتباط بین واحدهای بهداشتی و مردم محله برای برآورد نمودن نیازهای بهداشتی منطقه

- جمع آوری اطلاعات جمعیتی و آمارهای مربوط به مرگ، تولد، مهاجرتها و تنظیم خانواده و نیازهای بهداشتی از خانوارهای تحت پوشش خود

- جلب مشارکت مردم در حل مشکلات بهداشتی منطقه با همکاری خانوارها ، واحدهای بهداشتی درمانی و ارتباط با سایر ارگانها

- فعال نمودن خانوارهای تحت پوشش خود در زمینه بهبود وضعیت محیطی و ارتقای سلامتی محله و همکاری با مسوولین بهداشتی

- مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای بهداشتی و دست جمعی ( طرحهای محلی و ملی )

بهترین محل آموزش جامعه، مکانی است که مردم در آن حضور دارند . رابطان بهداشت طی زندگی طبیعی و روزمره خود در محله ، در دید و بازدیدهای محلی ، مراسم مذهبی ، مساجد ، انجمن ها ، مدارس و حتی موقع خرید مایحتاج عمومی از فرصت استفاده می کنند و به آموزش مردم می پردازند . رابط بهداشت پس از شناسایی نیازهای محله ، با هماهنگی مربی و مسئولین مرکز بهداشتی درمانی منطقه خود سعی در رفع مشکلات می نمایند.رابطین پیشروان سلامتی و بهداشت در محلات اند

آیا می دانید:

در صورتی که رابطین بهداشت بصورت فعال با مراکز بهداشتی و درمانی منطقه خود همکاری داشته باشند از خدمات زیر بهره مند می گردند :

- صدور پرونده و کارت شناسایی جهت آنان

- قدردانی از خدمات آنها در مراسم روز جهانی داوطلب با اهدای هدایا و لوح تقدیر.

- شرکت در اردوهای سیاحتی و زیارتی .

- برخورداری از برخی تسهیلات و خدمات بهداشتی درمانی

- توانمندی آنان با شرکت در فعالیتهای هنری ، اجتماعی ، ورزشی و..... ( از طریق تشکیل سازمانهای غیر دولتی )

رابط بهداشت ، همسری خوب ، مادری مهربان ، دوستی امین ، رازدار و قابل اعتماد برای خانواده و افراد محله خویش است .

 

شرح وظایف :

- برنامه ریزی در جهت جلب مشارکت بخشهای مختلف توسعه به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه

- برقراری ارتباط ،هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب مشارکت آنها در برنامه ریزی بهداشتی

- برنامه ریزی جهت اجرای برنامه داوطلبان سلامت در مراکز بهداشتی درمانی شهری

- برنامه ریزی جهت افزایش دانش مهارتهای علمی و اجتماعی و عملی داوطلبان سلامت ( از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی منظم هر هفته به مدت 2 ساعت در مراکز مجری برنامه داوطلبان سلامت )

- تربیت مربیان داوطلبان سلامت از طریق برگزاری کارگاههای آموزش به شیوه مشارکتی درهر سال

- جذب داوطلبان متخصص (در قالب رابطین ادارات بهزیستی ،نهضت سوادآموزی ،کمیته امداد ، بسیج ،آموزش و پرورش و.........)

- برگزاری مراسم روز جهانی داوطلب و تقدیر از حامیان سلامت

- پایش ، نظارت بر اجرای برنامه داوطلبان سلامت و ارزشیابی مراکز مجری برنامه داوطلبان سلامت

- برنامه ریزی جهت همکاری بخش خصوصی با برنامه های بهداشتی

- تشکیل کمیته های داوطلبان سلامت با حضور کارشناسان مربیان و داوطلبان در جهت استفاده از تجربیات یکدیگر به منظور پیشرفت برنامه

- برنامه ریزی در جهت توانمند سازی کارشناسان برنامه جلب مشارکت با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت

- تشکیل جلسات مربیان داوطلبان سلامت

- تشکیل جلسه با حضور نمایندگان رابط سلامت کلیه واحدهای بهداشتی مجری برنامه

- پایش فصلی از مراکز مجری برنامه

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi