چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
دفتر بهبود کیفیت

واحد دفتر بهبود کیفیت

 

خط مشی دفتر بهبود کیفیت
 
سلام علیکم
 
مرکز بهداشت شهرستان رباط کریم با هدف ارتقاء و بهبود کیفیت سیستم بهداشتی شهرستان دفتر بهبود کیفیت را در سال 93 مجددا" راه اندازی نموده است. این دفتر
 
با تعداد 5 نفر عضو از کارشناسان مرکز بهداشت شروع به کار نموده است و اهداف ذیل را دنبال می نماید.
 
1-شناسایی فرآیندها و فعالیت های موجود در سیستم
 
2- استاندارد سازی فرآیندهای موجود در سیستم
 
3- شناسایی مشکلات و معضلات موجود در سیستم
 
4- ارتقاء بهبود کیفیت کلیه فعالیتهای موجود در سیستم
 
5- ارتقاء بهبود کیفیت کلیه فرآینده های موجوددر سیستم
 
 
اعضاء و هیئت کارشناسی دفتر بهبود کیفیت:
 
1- خانم شادی حاجی باقری
 
2- خانم نفیسه طباطبایی
 
3- خانم فاطمه موسویان
 
4- خانم نگار ماسوری
 
5- آقای محمد غفوری
 
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi