چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
معاونت غذاودارو

معاونت غذا و دارو :جناب آقای دکتر احمد سعید لغوی

 

سوابق تحصیلی و کاری:

  • فارغ التحصیل دکترای پزشکی در سال 1373
  • رئیس مرکز بهداشت شهر سیدان از توابع شهرستان مرودشت استان فارس به مدت 4سال
  • رئیس مرکز بهداشتی درمان سلطان آباد
  • مسئول مرکز فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت
  • پزشک معتمد شبکه بهداشت شهرستان رباط کریم از سال 1388
  • عضو کمیسیون پزشکی معاونت وظیفه عمومی شهرستان رباط کریم
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi