چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
تماس با ما

علاقه مندان می توانند جهت هر گونه تماس با شماره های زیر با مرکز تماس حاصل نمایند.

 

تلفن های تماس

 56439990-3             داخلی:100 -101-102-200

rk.modiriat@iums.                                                        :پست الکترونیکی مدیریت

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi