چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

بیمارستان تحت پوشش:

بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

آدرس : شهرستان رباط کریم ، خیابان بخشداری،بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)

  لینک پورتال بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

    شماره تماسهای ضروری:


رديف

واحد مربوطه

شماره

1

آزمايشگاه

56426680

2

مركز تلفن

56433770-6

3

حراست

56433777

4

فكس حراست

56433779

5

فكس بيمارستان

56425537

6

دفترپرستاري

56426980

7

رياست

56427680

8

رياست

56425925

9

رياست

56426570

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi