چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
خانه های بهداشت

خانه های بهداشت شهرستان:

 

رديف

نام خانه بهداشت

آدرس

 

شماره تلفن

1

آدران

جاده آدران – روستاي آدران – انتهاي كوچه مسجد

56584525

2

شهر آباد

جاده رباط كريم به شهريار – روبروي پادگان 33 روستاي شهر آباد

56661521

3

پيغمبر

جاده رباط كريم به شهريار –روستاي پيغمبر- خ شهید بختیاری-انتهای خ بن بست برادران سرخیل

 

4

یقه

جاده رباط کریم به شهریار- روستای یقه

 

5

ده حسن

جاده ساوه –نرسيده به پل راه آهن –بلوار صنعت –

روستاي ده حسن –جنب مسجد و حمام

56584500

6

وهن آباد

جاده ساوه –ميدان بزرگ امام خميني –نرسيده به اتوبان قم –

بعد از روستاي وهن اباد

56423910

7

كاظم آباد

جاده رباط كريم به شهريار –سمت چپ –بعد از روستاي آدران –روستاي كاظم آباد

56572400

8

حصارمهتر

جاده رباط كريم به شهريار –جاده فرعي لشكر 23 –روستاي حصار مهتر

56666700

9

علی آباد

جاده ساوه –ميدان بزرگ امام خميني –نرسيده به اتوبان قم

روستای علی آباد- خیابان صاحب الزمان(عج)- روبروی قصابی

-

10

اصغر آباد

روستای اصغرآباد- خ امیرکبیر- خ شهید اکبری- پلاک 72

-

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi