چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه سلامت پرندک (والفجر)

 پایگاه پرندک  23 (ولفجر)

زیر نظرمرکز بهداشتی درمانی : سعادتمندي 

کل جمعیت تحت پوشش :   4382 

تعداد خانوار:                   1256   

آدرس و شماره تلفن :جاده رباط كريم به شهريار جاده لشگر 23 درمانگاه منطقه مسكوني  021-56665807

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس مراقب سلامت :مینا افضلی

کارشناس مراقب سلامت:مهدیه رضوانی

خدمات قابل ارائه:

* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi