چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه سلامت وحیدیه

پایگاه سلامت وحیدیه

زیر نظر مرکز بهداشتی درمانی : سعادتمندي 

کل جمعیت تحت پوشش :       8232

تعداد خانوار:   2058
 
آدرس و شماره تلفن : رباط کریم-شهرک وحیدیه -خیابان اصلی
 
افراد شاغل در پایگاه
 
کارشناس مراقبت سلامت :سر کار خانم کبری بابازاده
 
خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi