چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه سلامت سلام پرند

پایگاه سلام پرند

زیر نظر مرکز بهداشتی درماني پرند

 کل جمعیت تحت پوشش :    8568        

تعداد خانوار:     2142   

آدرس و شماره تلفن:پرند بلوار جمهوری- روبروی ساختمان های کوزو- بلوار22بهمن- فروردین غربی- درمانگاه سلام

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس مراقب سلامت :راحله ملکی

کارشناس مراقب سلامت :ژاله مهر نژاد

کارشناس مراقب سلامت :اعظم قلخانی 

پذیرش:نسرین فرازی

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi