سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
پایگاه سلامت نور

پایگاه نور

کل جمعیت تحت پوشش :12500

تعداد خانوار:  3125

آدرس و شماره تلفن:     جاده ادران-شهرک باطری سازی نور-    56576674

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس مراقب سلامت :زهرا جواهری

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi