چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه بهداشتی کیکاور

 پایگاه بهداشتی کیکاور

    زیر نظرمرکز بهداشتی درماني آلارد

کل جمعیت تحت پوشش :  4409

تعداد خانوار:             1235

آدرس و شماره تلفن: جاده رباط كريم به شهريار روستاي كيكاور 021-56674958

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس ماما :  لیلا کیوانفر

واکسیناتور(بهورز):لیلا قاسمی

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi