چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه بهداشتی پرندک

 پایگاه سلامت پرندک

مرکز بهداشتی درماني آلارد

کل جمعیت تحت پوشش : 5655

تعداد خانوار:  1571

آدرس و شماره تلفن:جاده رباط كريم به شهريار سه راهي آلارد روستاي پرندك جنب مسجد زمين هاي بيت رهبري  56671370

افراد شاغل در پایگاه

كارشناس ماما(مسئول فني): لیدا شیخیان

واكسيناتور(بهورز): ليلا عليمرداني

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi