چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
خانه بهداشت آدران

خانه بهداشت آدران

کل جمعیت تحت پوشش :  2931

تعداد خانوار:  828

آدرس و  شماره تلفن :جاده آدران روستاي آدران انتهاي كوچه مسجد 56584525

افراد شاغل درخانه

بهورز زن      سپیده رمضی 

بهورز زن      فاطمه صحت 

بهورز زن      نجمه ساده 

بهورز زن     رضا شاه پسندی 

خدمات قابل ارائه:

* تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون وغربالگري و بيماريابي فشارخون –ديابت و هيپوتيروئيدي)

* بهداشت مدارس

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi