چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
خانه بهداشت یقه

خانه بهداشت یقه 

کل جمعیت تحت پوشش :   666  

تعداد خانوار:  174  

آدرس و شماره تلفن: جاده رباط کریم به شهریار-  کوچه بهشت - روستای یقه- 56415605

افراد شاغل درخانه

بهورز زن    لیلا مرادی

بهورز زن    یوسف آئینی

  

خدمات قابل ارائه:

* تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون وغربالگري و بيماريابي فشارخون –ديابت و هيپوتيروئيدي)

* بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi