چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
خانه بهداشت ده حسن

خانه بهداشت ده حسن   

کل جمعیت تحت پوشش :   1462  

تعداد خانوار:  373   

ادرس و شماره تلفن:جاده ساوه- نرسیده به پل راه آهن-بلوار صنعت-روستایی ده حسن- جنب مسجد و حمام---56584500

افراد شاغل درخانه

بهورز زن      مریم لطیف

بهورز مرد     رسول حسنعلی 

خدمات قابل ارائه:

* تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون وغربالگري و بيماريابي فشارخون –ديابت و هيپوتيروئيدي)

* بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi