چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
خانه بهداشت کاظم آباد

خانه بهداشت کاظم آباد

کل جمعیت تحت پوشش :   1484

تعداد خانوار:  387

آدرس و شماره تلفن: جاده رباط كريم به شهريار سمت چپ بعد از روستاي آدران روستاي كاظم آباد  021-56572400

افراد شاغل درخانه

بهورز زن    گیتا پرهیزگار  

بهورز مرد   سعید هادی زاده

خدمات قابل ارائه:

* تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون وغربالگري و بيماريابي فشارخون –ديابت و هيپوتيروئيدي)

* بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi