سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
خانه بهداشت علی آباد

خانه بهداشت علی آباد

کل جمعیت تحت پوشش :   1145

تعداد خانوار:  345

آدرس و شماره تلفن: جاده ساوه-میدان بزرگ امام خمینی-نرسیده به اتوبان قم-روستایی علی آباد-جنب پل  56643788-021

افراد شاغل درخانه

بهورز زن        زینت خلجی

بهورز مرد       محمد آئینی   

خدمات قابل ارائه:

* تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون وغربالگري و بيماريابي فشارخون –ديابت و هيپوتيروئيدي)

* بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi