چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکز سلامت جامعه شهری نصیر شهر

 مرکز بهداشتی درمانی :نصیر شهر

   کل جمعیت تحت پوشش :  10067                  تعداد دانش آموز: 5715           تعداد مدرسه تحت پوشش : 18

   تعداد خانوار:  2695                                  تعداد پرونده فعال :    2695

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی : 580          تعداد کارگاه های بهداشت حرفه ای : 371

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 2

آدرس و شماره تلفن : جاده ساوه - شهر نصير شهر - خيابان امام خميني خيابان حضرت رقيه - 56653769 

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  پریسا برجسته

دندانپزشک: لیلا رحیم وند

کارشناس مراقب سلامت:  فاطمه چراغی

کارشناس مراقب سلامت:  محبوبه کوچکی زاده

کارشناس مراقب سلامت:  آزاده پدرام

کارشناس مراقب سلامت: فاطمه زارعی

کارشناس بهداشت حرفه ای :الهام صادقی

کارشناس بهداشت حرفه ای : فاطمه نگاری

کارشناس مبارزه با بیماریها:محمد رضا بابایی

کارشناس بهداشت محیط :داوود ابراهیمی

کارشناس روانشناسی: سارا سعید

پذيرش:طیبه آبادیان

سرایه دار:کاشانی

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

* داوطلبان سلامت

* بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi