چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکز سلامت جامعه شهری پرند

 مرکز بهداشتی درمانی : پرند

   کل جمعیت تحت پوشش :  3114                  تعداد دانش آموز:  15609                     تعداد مدرسه تحت پوشش : 52

   تعداد خانوار:    882                               تعداد پرونده فعال :    882

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :  483            

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 5

آدرس و شماره تلفن : پرند فاز صفر-بلوار شهدا-خیابان پاسارگارد 56934600

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  فاطمه نصرتی

کارشناس مراقب سلامت:  نیره شیخلو

کارشناس مراقب سلامت:  فاطمه شجری

کارشناس مبارزه با بیماریها:نسیمه السادات رضوی

واکسیناتور ( بهورز )  :سکینه صیادی

کارشناس بهداشت محیط :سوگند همدمی

کارشناس بهداشت محیط:فاطمه فیوضات

کارشناس روانشناسی: شیوا فرهانی

پذيرش:ندا شاهمرادی

خدمه :علی بابا رحیم پور

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi