چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکزسلامت جامعه شهری شاطریان

 مرکز بهداشتی درمانی شهید شاطریان

کل جمعیت تحت پوشش :   7260                         تعداد دانش آموز:9762            تعداد مدرسه :   44

تعداد خانوار:  2098                                       تعداد پرونده فعال : 2098

تعداد اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :  446

تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 2

آدرس و شماره تلفن : رباط كريم - خيابان بخشداري - 25 متري شهيد ملكي 56429800

افراد شاغل در مرکز:

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  سید مجتبی احمدی                             روانشناس :اکرم عسگری  

پزشک عمومی  :رستم هوسپیان                                                     روانشناس :مریم مرادی

پزشک عمومی (طب کار):پیام کشاورزی                                            کارشناس بهداشت عمومی :زینب پیرمحمدی

پزشک عمومی ( مشاوره بیماریها ):منیژه شمسی                                 کارشناس بهداشت محیط :زهرا اسکندری

دندانپزشک: عسل شایان کیا                                                          کارشناس بهداشت حرفه ای (طب کار):کاظم بیاتی

کارشناس مراقب سلامت:  نوشین کجوئی                                            کارشناس بهداشت حرفه ای (طب کار):مهدی شجری 

کارشناس مراقب سلامت:  مریم بابایی                                               کاردان  بهداشت حرفه ای (طب کار):سعید علی نیا

کارشناس مراقب سلامت:  سیده طاهره فخری قاضیانی                            پذیرش طب کار:مریم حاجی صفرعلی

کارشناس مراقب سلامت: مینا شاه محمدیان                                        پذیرش طب کار:سید مهدی هاشمی

کارشناس مراقب سلامت : مهسا حنفی                                              پذیرش خانواده و صندوق دار:فریبا صمدی  

كارشناس آزمايشگاه:آرزو شکری                                                   خدمه :نصراله حسینی

كارشناس آزمايشگاه:فرزانه هاشمی 

كارشناس آزمايشگاه:مولود علی نژاد 

پذیرش آزمایشگاه:مهین حسین خانی 

خدمات:فیروز افشار

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

*طب کار

* مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مشاوره ازدواج

*آزمایشگاه تشخیص طبی

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi