چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکز روستایی آدران

 مرکز بهداشتی درمانی : آدران

   کل جمعیت تحت پوشش :  2790                       تعداد دانش آموز: 763               تعداد مدرسه تحت پوشش : 7

   تعداد خانوار:    734                                     تعداد پرونده فعال :  757

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :  84          تعداد کارگاه های بهداشت حرفه ای : 0

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 3

آدرس و شماره تلفن : جاده ساوه - روستاي آدران - پايين تر از مسجد -56584379

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  ناصرعرب لاریمی

کارشناس ماما:مهشید مال بخش

کارشناس مبارزه با بیماریها:محمد رضا بابایی

داروساز:سمیه حیدری

کارشناس بهداشت محیط :سمیه فردی

پذيرش:زهرا گلستانی

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

* داوطلبان سلامت * بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi