يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
مرکز روستایی انجم آباد

 مرکز بهداشتی درمانی : انجم آباد

   کل جمعیت تحت پوشش :  5809                              تعداد دانش آموز: 884               تعداد مدرسه تحت پوشش : 7

   تعداد خانوار:    1659                                          تعداد پرونده فعال :   1212

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :  97          تعداد کارگاه های بهداشت حرفه ای : 597 

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 2

آدرس و شماره تلفن : جاده رباط كريم به شهريار - روستاي انجم آباد 56483698

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  نادر زنده دل

کارشناس ماما:رقيه قربانزاده

کارشناس بهداشت حرفه ای : افسانه خراساني

کارشناس مبارزه با بیماریها:ریحانه ابوالحسنی

داروساز:رومینا انامغی

کارشناس بهداشت محیط :آرزو شریفی

کارشناس روانشناسی: سارا سعید

بهورز:ایرج گل محمدی 

پذيرش:خسرو آشوری

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

* داوطلبان سلامت * بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi