چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکز روستایی منجیل آباد

 مرکز بهداشتی درمانی : منجیل آباد

   کل جمعیت تحت پوشش : 3534                       تعداد دانش آموز: 887               تعداد مدرسه تحت پوشش : 11

   تعداد خانوار:   978                                     تعداد پرونده فعال :  3400

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :   107          تعداد کارگاه های بهداشت حرفه ای : 0 

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 2

آدرس و شماره تلفن : جاده رباط كريم به شهريار -روستاي منجيل آباد - روبروي مسجد - 56338522

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  مریم بهمنی

دندانپزشک:سارا نظر بیگی 

کارشناس ماما:زهرا نجفی

کارشناس مبارزه با بیماریها:ریحانه ابوالحسنی

داروساز:آیدا پورمقدم 

کارشناس بهداشت محیط :فرزانه منصوری نیا

کارشناس روانشناسی: سارا سعید

پذيرش:شاهین عاقبتی

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

* داوطلبان سلامت * بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi