چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
مرکز روستایی سفیدار

 مرکز بهداشتی درمانی :سفیدار

   کل جمعیت تحت پوشش :  8046                      تعداد دانش آموز: 3009               تعداد مدرسه تحت پوشش : 7

   تعداد خانوار:   2288                                   تعداد پرونده فعال :   2288

   تعدا د اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد غذایی :  246          تعداد کارگاه های بهداشت حرفه ای : 0

   تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش : 3

آدرس و شماره تلفن : جاده ساوه انتهاي روستاي سفيدار -56441998

افراد شاغل در مرکز

پزشک عمومی (مسئول مركز ) :  دکتر آرزو پور جواد

پزشک عمومی:دکتر امید کامور

دندانپزشک :حمید رضا مشفقی 

داروساز:مینا دانش 

کارشناس ماما :توران پرویزی

کارشناس ماما :طیبه هد هدی 

کارشناس بهداشت محیط :سمیه فردی

واكسيناتور :فرزانه احساني مجد 

پذيرش و سرایدار: رقيه دهقان

خدمات قابل ارائه :

*پزشك * دندانپزشكي

* مامايي و تنظيم خانواده

* پايش رشد كودك

* مراقبت از مادر باردار

* واكسيناسيون و غربالگري بيماريابي و مراقبت از بيمار هيپوتيروئيدي - فنيل كتون اوري - كمبود آنزيم فاويسم سل مالاريا و وبا پيشگيري از     بروز بتا تالاسمي ماژور

* بهداشت محيط

* بهداشت حرفه اي

*تزريقات و پانسمان

* داوطلبان سلامت * بهداشت مدارس

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi