چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پايگاه حاشیه فاز 5 پرند

پايگاه حاشیه فاز5 پرند

 زیر نظر مرکز بهداشتی درماني پرند

کل جمعیت تحت پوشش :   14000  

تعداد خانوار:      3500       

آدرس و شماره تلفن : شهرک آفتاب - خ امام رضا - خ شهید بابا یی - ساختمان خدمات شهری

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس مراقب سلامت :سر کار خانم کبری بابازاده

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi