چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پايگاه حاشیه آبشناسان
 پایگاه حاشیه آبشناسان
 
زیر نظر مرکز بهداشتی درمانی : سعادتمندي 
 
کل جمعیت تحت پوشش :        8054 
تعداد خانوار :                      2522 

آدرس و شماره تلفن :  تعاونی مهر 1 منطقه 11- طبقه اول

افراد شاغل در پایگاه
 
کارشناس مراقب سلامت:سر کار خانم فاطمه زارعی
 
کارشناس مراقبت سلامت:سر کار خانم مونا رهنما
 
 
 
خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi