چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پايگاه حاشیه شهید مطهری
پایگاه حاشیه  شهید مطهری
 
زیر نظر مرکز بهداشتی درمانی : نصیرآباد
 
کل جمعیت تحت پوشش :  8232      
تعداد خانوار :   2058

آدرس و شماره تلفن : نصیرشهر - شهرک اخوان انتهای خیابان شهید مطهری جنب بنگاه المهدی -  شماره تماس : 56655970

افراد شاغل در پایگاه
 
کارشناس مراقب سلامت:  سر کار خانم حلیمه ربانی ارشد
کارشناس مراقبت سلامت: سر کار خانم حمیده یاری زاده
 
 
خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi