چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه سلامت بازارک

 پایگاه سلامت بازارک

    زیر نظرمرکز بهداشتی درماني آلارد

کل جمعیت تحت پوشش :  12500

تعداد خانوار:             3125

آدرس و شماره تلفن: رباط کریم-روبروی حیدرزاده-خیابان 16 متری والفجر-نبش کوچه سوم غربی -جنب مشاور املاک موسوی

افراد شاغل در پایگاه

کارشناس ماما :  زهرا سعیدی

واکسیناتور(بهورز):سونیا بایرامی

خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi