چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پایگاه بهداشتی شتر خوار
 پایگاه بهداشتی شتر خوار
 
زیر نظر مرکز بهداشتی درمانی : سفیدار
 
کل جمعیت تحت پوشش :     4817 
تعداد خانوار :                    1391
 
آدرس و شماره تلفن : سفیدار-خیابان شهید بهشتی-کوچه حمام جنب مدرسه راهنمایی ظفر 56440051 
 
افراد شاغل در پایگاه
 
کارشناس ماما:                سر کار خانم عاطفه دسترس
کاردان بهداشت خانواده:     سر کار خانم مریم رحیمی
 
 
خدمات قابل ارائه:
 
* مامايي و تنظيم خانواده
* پايش رشد كودك
* مراقبت از مادر باردار
* واكسيناسيون و بيماريها
* بهداشت مدارس
* داوطلبان سلامت
*خدمات سماء
*خدمات سبا
*خدمات سالمند
*خدمات بیماریها
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi