چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
تربیت بدنی

 

اسامی تیم فوتبال شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

بازیکن

حسین فرزانه

1

بازیکن

داریوش حسین پور

2

بازیکن

یوسف آئینی

3

بازیکن

پیمان مشکین لی

4

بازیکن

محمد حسین حسینی

5

بازیکن

جعفر خسروی راد

6

بازیکن

مهدی آذری

7

بازیکن

یوسف حیدری

8

بازیکن

مهرداد رجبی

9

بازیکن

مجید محمودی

10

مربی

مهرام محمدی

11

سرپرست

فریبرز جشانی نژاد

12

فعالیت ها:

اختصاص سالن فرهنگی ورزشی شهید ناصری واقع در رباط کریم-انتهای خیابان ملکی جهت استفاده همکاران آقا در رشته فوتسال در روزهای سه شنبه هر هفته از

ساعت 13:00 لغایت 14:30

اختصاص سالن فرهنگی ورزشی بعثت واقع در خیابان مصلی جهت استفاده همکاران خانم در رشته والیبال در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 12:00

لغایت 13:15 

عناوین:

1-قهرمانی در مسابقات فوتسال دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان در سال 88

2-قهرمانی در مسابقات فوتسال ادارات و اصناف شهرستان به مناسبت هفته بسیج در سال 88

3-قهرمانی در مسابقات فوتسال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان در سال 89

4-نایب قهرمانی در مسابقات فوتسال ادارات و اصناف شهرستان به مناسبت هفته بسیج در سال 89

5-قهرمانی در مسباقات فوتبال دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان در سال 92

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi