يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
واحد بهداشت خانواده

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

  اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد" 

 "واحد بهداشت خانواده"

باروری سالم

       دستورالعملها و متون آموزشی

             *جزوه افزایش فرزند آوری93

              *دستورالعمل فور

             *دستورالعمل نهایی روشهای پیشگیری از بارداری

             *دستورالعمل اندیکاسیونهای توبکتومی(بستن لوله در زنان)

      فرمهای آماری باروری سالم

     برنامه مادران

         چسبندگی جفت

           *نامه معاونت درمان92/3/19

           *نامه معاونت بهداشت90/1/20

         دستورالعمل ترومبوآمبولی

              *دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی

              *دستورالعمل پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان

              *نامه معاونت بهداشت

                بخشنامه ها

             دستور برخورد با سر درد در بارداری

             دیابت بار داری

             کتاب مراقبت ادغام یافته سال
                     

                    غربالگری

               *دستور معاونت بهداشتی

               *شیوه نامه غربالگری و تشخیص ناهنجاریهای جنین          

برنامه کودکان

             دستورالعمل کشوری کودک سالم -مانا

                 *چارت مانا (بیمار)

                     *چارت مانا (پزشک)

                     *بوکلت مانا

               فرمهای کودکان

            دستورالعمل دفتر ممتد 93

               دستورالعمل مرگ

               دستورالعمل نحوه تکمیل فرم ثبت کم وزنی در کودک

               کد دفتر ممتد کودک 93

   برنامه میانسالان       

              راهنمای آخرین ورژن94  

                 فرمها

برنامه تغذیه

       دستورالعمل ها

         ویتامین D

        بخشنامه آهن و مولتی ویتامین

       راهنمایی جامع تغذیه مادر باردار و شیرده

       مکمل مولتی ویتامین

       مکمل یاری ویتامین

       نهایی مکمل کودکان

       ید

       فرمهای مربوطه

برنامه شیر مادران

         دستور العمل های شیر مادران

         * فرم بازرسی تغذیه

          *قانون تغذیه با شیر مادر

          *جدول اجرایی 10 اقدام

          *صدور کوپن شیر مصنوعی

       مطالب آموزشی

        *اهمیت تغذیه با شیر مادر

         *همه چیز درباره شیر مادر

         *راهنمایی آموزشی مادران باردار برای شیر دهی

         *کتاب سوالات رایج مادران

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi