چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد بهداشت محیط

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد" 

 

"فرایند های جاری در واحد بهداشت محیط "

 

    رسیدگی به شکایات  از طریق سامانه 1490

منشور اخلاقی بهداشت محیط

لیست شرکتهای دارای پروانه معتبر مبارزه با حشرات و جوندگان موذی در اماکن عمومی و خانگی

لیست 160 دفتر پیشخوان فعال شده در جهت صدور کارت بهداشت

بهداشت محیط در بحران

مراحل انجام دريافت كارت معاينه پزشكي جهت متصديان شاغل

در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي

لیست آموزشگاههای بهداشت اصناف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دستور العمل شرکتها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی

 

 

 

 
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi