چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد بهداشت حرفه ای

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد" 

 

  مطالب آموزشی کارگاه اول ارگونمی

فرایندهای جاری در واحد بهداشت حرفه ای

  فرایند بازرسی اولیه

فرایند بازدید از کارگاههای دارای کمیته حفاظت

فرایند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

فرایند انجام خدمات طب کار

فرایند بازرسی و تکمیل فرم صدا در کارگاههای شناسایی شده

فرایند بازرسی و تکمیل فرم روشنایی کارگاههای شناسایی شده

برنامه کنترل سیلیکوزیس

اجرای برنامه برسی شاغلین دارای کار سخت

فرایند بازرسی روتین از کارگاههای شناسایی شده کشاورزی

فرایند بازرسی روتین از خانه های بهداشت کارگری

برنامه بقاء

فرایند پاسخ به استعلام

کارگاههای فاز 1و 2

فرم گزارش حادثه ناشی کار

کارگاه آموزشی جیوه

آزبست و انواع و بیماریزایی

 

لیست شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار:

 

 لیست شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

 لیست مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار

 لیست مراکز مجاز برای انجام معاینات قبل از استخدام تحت پوشش دانشگاه ایران

 لیست مطبهای دارای مجوز معاینات سلامت شغلی در محدوده دانشگاه ایران

 

    برای دانلود این فرمها به قسمت پایین صفحه مراجعه فرمائید:

فرم گزارش دهی سیلیسفرم ثبت ارزیابی ارگونومی آزبستفرم گزارش جیوه

فرم پسماندفرم گزارش گیری سربفرم گزارش حادثه ناشی کار

 

 

 

   دانلود : form.xlsx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : form_sorb.xlsx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : form_pasmand.xls           حجم فایل 48 KB
   دانلود : jiveh.xlsx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : orgonomi.xlsx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : azbest.xlsx           حجم فایل 14 KB
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi