چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد نظارت بر مواد غذایی

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد"

 

" فرایندهای  انجام کار(صدور،اصلاح،تمدید)پروانه های بهداشتی "

 

      سامانه رسیدگی به شکایات

    پروانه بهره برداری صنایع

    صدور پروانه بهره برداری                                       اصلاح پروانه بهره برداری

    صدور پروانه مسئول فنی                                         اصلاح پروانه مسئول فنی

    صدور پروانه ساخت                                              صدور مجوز ظرفیت خالی

    شناسه نظارت کارگاهی (صدور،تمدید،اصلاح)

      مشاغل خانگی

      صدور گواهی صادرات(صدور،گواهی،صادرات)

 

"مدارک،فرمها و دستورالعمل های مورد نیاز تولید کنندگان"

  مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری

                       ***مدارک لازم جهت صدور،اصلاح پروانه بهره برداری

                 ***فرم شماره 1 وضعیت ساختمانی

  مدارک لازم جهت اخذ پروانه مسئول فنی کارخانجات

                  *** فرم تقبل مسئول فنی

                  *** فرم قرارداد مسئول فنی

                  ***مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئولیت فنی

                  *** مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح پروانه مسئولیت فنی

                  *** تعهد شرکت در کلاسهای آموزشی

                  *** تعهد و سوگند نامه موئسس و سرمایه گذار

                  *** فرم تعهد و سوگند نامه مسئول فنی و بهداشتی

 

  مدارک لازم جهت صدور -اصلاح و تمدید پروانه ساخت 

                       *** فرم  سه برگی پروانه ساخت

                  *** مدارک لازم جهت صدور،تمدید و اصلاح پروانه ساخت

       صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی  

      دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت (ظرفیت خالی )فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی

        دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات و ظرفیت خالی صادرات 

      دستورالعمل نحوه امتیاز دهی کاربرگ ارزیابی برنامه های پیش نیازی(PRP)                                 

    کارخانجات غذایی و آشامیدنی،بهداشتی RPP

      دستورالعمل اجرائی چک لیست ارزیابی ودرجه بندي واحد هاي تولیدي صنایع آرایشی و بهداشتیPRP

    درج آرم سازمان غذاودارووشماره پروانه بهداشتی ساخت برروی

        برچسب موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی تولیدی داخل وواردات

    بخشنامه برچسب گذاری لیبل محصولات غذایی دقیقا مطابق با پروانه ساخت

    بخشنامه ممنوعیت استفاده از گوشت جداسازی شده به روش مکانیکی (خمیر مرغ) در فراورده ای گوشتی

    بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فراورده ای لبنی

    دستورالعمل پایش فراورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه

     دستورالعمل اجرایی مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی

     دستورالعمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای

     دستورالعمل انبارهای نگهداری مواد و فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی

      دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فراورده های غذایی- بهداشتی

      دستوالعمل غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

     دستورالعمل موجودات زنده تغییر شکل یافته و فراورده ای مرتبط با مواد غذایی

     دستورالعمل تعیین تکلیف محموله های بسته های صادراتی به اتحادیه اروپا

     دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی

     دستورالعمل واردات و تولید چای اسانس دار

    دستورالعمل اجرائی نحوه صدور و تمدید نشان ایمنی و سلامت

     الزام اندازه گیری فاکتورهای میکروبی جدید در مواد غذایی 

        تعیین اوزان فراورده های آرایشی-بهداشتی و سموم

      دستور العمل اجرائی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی ،آرایشی و بهداشتی

     ضوابط ساخت ورود و عرضه مکمل های رژیمی- غذایی

     ضوابط بسته بندی فراورده های طبیعی،سنتی ،مکمل های تغذیه ای و شیر خشک

          *** ضوابط بسته بندی فراورده های طب سنتی ایران

          ***ضوابط بسته بندی فراورده های شیر خشک

          *** ضوابط بسته بندی فراورده های طبیعی

          *** ضوابط بسته بندی فراورده های مکمل

     ضابطه دانه های روغنی  

            ***فراورده بذر کلزا

            ***دانه ذرت

            ***دانه سویای زرد

            ***دانه کنجد

            ***دانه آفتاب گردان

      بخشنامه ها

بخشنامه فراورده های آرایشی و بهداشتی

*پارابن های حد مجاز غلظت و اخطارها

*فراورده های آرایشی و بهداشتی

بخشنامه ماندگاری دوغ

تعهد نامه

ماندگاری دوغ

اصلاح نام سازمان غذا و دارو

بخشنامه آبلیمو

بخشنامه افزایش مدت اعتبار آزمایش جهت ترخیص

بخشنامه الزام بهداشتی در خصوص خامه استحالی

بخشنامه انواع طعم دهنده های مجاز دود

بخشنامه بازنگری استفاده از چربی گیاهی در فراورده ای لبنی

بخشنامه کاهش 10% قند در فراورده های غذایی و آشامیدنی

بخشنامه ممنوعیت استفاده از دستگاه تخم مرغ شکن

بخشنامه ممنوعیت مصرف دی اتانول آمین در مایع ظرفشویی دستی و لزوم جایگزینی آن

 ضوابط و دستور العمل ها

دستورالعمل صدور گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان

دستورالعمل واردات :

*فرایند شده                    * مواد اولیه                    * نام واردات                           * ثبت منابع

دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول برنج نامنطبق از سطح عرضه

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده آب های بسته بندی شده

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فراورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی سامانه آمار و اطلاعات معاونت های غذا و دارو یی کشور

ضوابط و معیارهای استقرار

مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه های بهره برداری

 

 
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi